TOPlist
 
  poslední aktualizace: 22.6.2024     
   
Obecné informace > > >
Vyberte si lokalitu > > >
   
   

Kvalitní pozemky za rozumnou cenu
Na základě průzkumů veřejného mínění jsmě rádi vyhověli trendu poptávky po větších výměrách pozemků pro individuální bytovou výstavbu. Proto námi nabízené pozemky mají výměru od 874 m2 do 3.028m2, větší výměry jsou však kompenzovány mimořádně příznivými cenami, což každému stavebníkovi umožní nejen postavit dům podle svých potřeb, ale také založit kolem svého domu zahradu.

Individuální výstavba s individuální tváří
Velkou péči věnujeme místním komunikacím a veřejným architektonickým prvkům. Pro zachování výjimečnosti a výrazové čistoty jsou všechny ploty, ohraničující jednotlivé pozemky v uliční a silniční čáře, konstruovány z jednotného stavebního materiálu. Každý investor pak může zvolit tvar a výplň podle svého vkusu. Tím se přiblížíme našemu záměru vybudovat opravdový sídelní útvar se všemi prvky vyvážené sídelní a krajinářské tvorby. Vám i vašim architektům nabízíme mimořádnou volnost v rozhodování o umístění domu na ploše pozemku. Také umístění přístupové komunikace a vjezdu na váš pozemek jsou čistě vašim rozhodnutím. Naším záměrem není stavět další satelitní městečko z typových domů.

Pokud nebudete mít svůj vlastní projekt, můžete konzultovat vaše záměry u architektů, kteří s námi spolupracují. S jejich pomocí jistě vytvoříte svůj nový domov tak, aby zcela splňoval vaše představy a vyhovoval vašim možnostem. Rádi vám též doporučíme dodavatele a stavební firmy, se kterými úzce spolupracujeme a tak jsme si prověřili kvalitu jejich práce a výrobků.

Co od nás získáváte?

 • stavební pozemek připravený k okamžité výstavbě rodinných domů.
 • vybudované napojení na veškeré inženýrské sítě: voda, kanalizace, elektřina. A budete moci své domy vytápět nejlevnější energií, tedy plynem, protože celé území je plynofikováno společností Pražská plynárenská a.s.
 • vybudované základy pro plot v uliční čáře vašeho pozemku
 • vybudované příjezdové komunikace včetně integrovaných chodníků
 • již vybudovaný přístřešek napojení inženýrských sítí s integrovaným prostorem pro uložení nádob domovního odpadu (náhled zde)
 • sjednanou slevu na materiál pro výstavbu plotů
 • sjednanou slevu na dodávku betonu pro vaši stavbu

S čím vám pomůžeme

 • zajistit inženýrskou činnost včetně zajištění stavebního povolení
 • zajistit konzultace studie a projektu RD
 • zajistit geodetické práce
 • zajistit zpracování nabídkových cen prostřednictvím dodavatelských firem
 • zajistit firmy na vlastní výstavbu RD.

Ceny pozemků
Připravili jsme pro vás akční zaváděcí ceny, jejichž výše se nebude opakovat. Tato podpora prodeje, která spočívá ve výhodě pro kupujícího, nám připadá rozumnější, než-li utrácení peněz za masovou reklamní kampaň. Stoupající trend cen bude zohledněn v aktualizacích ceníku. Při rezervaci pozemku je smluvně garantována cena platná v den rezervace.

Platební podmínky a převod vlastnictví
Ceny pozemků platí při našich standardních podmínkách, tedy při úhradě kupní ceny na účet prodávajícího na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Po připsání kupní ceny na účet prodávajícího je uzavírána Kupní smlouva ve znění uvedeném ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a zároveň podepisován Návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí, který s příslušným počtem vyhotovení kupní smlouvy podává prodávající u katastrálního úřadu s tím, že správní poplatek z Návrhu na vklad hradí prodávající. Prodávající informuje kupujícího o podaném návrhu tak, aby kupující mohl případně sledovat průběh vkladového řízení na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://nahlizenidokn.cuzk.cz). Také zachování standardních podmínek prodeje umožňuje držet ceny našich pozemků hluboce pod cenami konkurence, což jistě ocení především kupující. Jiné než standardní platební podmínky, tj. úhradu kupní ceny prostřednictvím notářské úschovy nebo prostřednictvím úvěrující banky lze sjednat za paušální příplatek k ceně pozemku. Důvodem jsou zvýšené náklady na prodej pozemku.

Chcete stavět dům, nebo jen zúročit peníze?
Možná vás zajímá jistá investice vedoucí k zúročení vašich úspor a nemusíte proto ani stavět.
Můžeme vám proto odprodat za velmi výhodnou cenu stavební pozemky v lokalitách, které jsou určeny k zástavbě v pozdějších termínech, v kterých se zúročí jak již nyní stoupající trend zájmu o stavební pozemky tak například naše sleva při prodeji.

Jelikož se jedná o několik lokalit máme možnost odhadnout také dobu, kdy budete moci tento pozemek prodat dále, a to již v období jeho připravenosti pro výstavbu.Také se může stát, že v této době se samy rozhodnete stavět pro sebe či své děti.Tento model je možno velmi výhodně použít i v případě, že hodláte stavět například za tři roky, ale jste přesvědčen, že je lépe investovat do nákupu stavebního pozemku již dnes za takto výhodných podmínek. Touto nabídkou dále sledujeme, aby plně připravené pozemky k okamžité výstavbě nezůstávaly nezastavěny.

Emailový odběr aktualit

Zde se můžete přihlásit s odběru stručných aktualit z realizace našich lokalit. Odběr lze kdykoli snadno ukončit.

   

Kontakt: tel.: 724 040 020, fax.: 271 722 212, email: info@pozemkynadomky.cz